Vækst af nye idéer
i
kunst- og kulturlivet


Indfrier I jeres forretningspotentiale, eller kan I gøre det bedre? Hartkorn Kultur tænker kunst- og kulturforetagender ind i en nutidig kontekst, hvor indtægterne stiger i takt med værdiskabende idéer og forretningsudvikling. Vi vil styrke jer gennem udvikling af strategier, som giver jer flere brugere og større indtægter.